新Emoji工具: 复制✂粘贴表情📝词典

成语词典

直接输入查询

  注1:请在输入框直接输入需要查询的成语进行查找:例如:刻舟求剑

  注2:或按照需要查询的成语的第一个字的拼音查找:例如:成语词典/cai

按首字拼音索引查询

A
a ai an ang
ao
B
ba bai ban bang
bao bei ben beng
bi bian biao bie
bin bing bo bu
C
ca cai can cang
cao ce cen ceng
cha chai chan chang
chao che chen cheng
chi chong chou chu
chua chuai chuan chuang
chui chun chuo ci
cong cou cu cuan
cui cun cuo
D
da dai dan dang
dao de deng di
dia dian diao die
ding diu dong dou
du duan dui dun
duo
E
e en er
F
fa fan fang fei
fen feng fo fou
fu
G
ga gai gan gang
gao ge gei gen
geng gong gou gu
gua guai guan guang
gui gun guo
H
ha hai han hang
hao he hei hen
heng hong hou hu
hua huai huan huang
hui hun huo
J
ji jia jian jiang
jiao jie jin jing
jiong jiu ju juan
jue jun jv
K
ka kai kan kang
kao ke ken keng
kong kou ku kua
kuai kuan kuang kui
kun kuo
L
la lai lan lang
lao le lei leng
li lia lian liang
liao lie lin ling
liu long lou lu
luan lue lun luo
lv
M
ma mai man mang
mao me mei men
meng mi mian miao
mie min ming miu
mo mou mu
N
na nai nan nang
nao ne nei nen
neng ni nian niang
niao nie nin ning
niu nong nou nu
nuan nue nuo nv
O
o ou
P
pa pai pan pang
pao pei pen peng
pi pian piao pie
pin ping po pou
pu
Q
qi qia qian qiang
qiao qie qin qing
qiong qiu qu quan
que qun
R
ran rang rao re
ren reng ri rong
rou ru ruan rui
run ruo
S
sa sai san sang
sao se sen seng
sha shai shan shang
shao she shen sheng
shi shou shu shua
shuai shuan shuang shui
shun shuo si song
sou su suan sui
sun suo
T
ta tai tan tang
tao te teng ti
tian tiao tie ting
tong tou tu tuan
tui tun tuo
W
wa wai wan wang
wei wen weng wo
wu
X
xi xia xian xiang
xiao xie xin xing
xiong xiu xu xuan
xue xun
Y
ya yan yang yao
ye yi yin ying
yo yong you yu
yuan yue yun
Z
za zai zan zang
zao ze zei zen
zeng zha zhai zhan
zhang zhao zhe zhen
zheng zhi zhong zhou
zhu zhua zhuai zhuan
zhuang zhui zhun zhuo
zi zong zou zu
zuan zui zun zuo

更详细的成语词典

1、成语词典(按首字母索引)

2、成语典故

3、成语词典(按用法分类)

4、成语故事

5、高考易错成语

6、试卷常考成语集锦

7、成语典故及相关历史人物故事

扫码进入“一把刀成语词典微信小程序”:

相关栏目: 语言翻译, 书籍查询, 百科全书, 名校名录, 唐诗宋词, 世界历史, 名人名言, 新华字典


关于“成语词典”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言